Dazibao

Dispositivo de intervención tecnopolítica, orientado a prácticas artísticas como ferramentas de transformación. Proxectos de investigación sobre a codificación do real e o seu impacto nas dinámicas complexas de produción de subxectividad, apuntalada no pensamento crítico, a análise do discurso e os dispositivos de enunciación colectiva como posibilidad emancipatoria.